เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

ตัวอย่างเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐาน (Checklist)

Example of criteria for standards inspection (Checklist)

ประเภทกิจการภัตตาคาร/ร้านอาหาร Restaurants / diners
ประเภทกิจการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ Hotel, accommodation and Homestay
ประเภทกิจการนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว Recreational activity and tourist attraction
ประเภทกิจการยานพาหนะ Transportation
ประเภทกิจการบริษัทนำเที่ยว Travel agency
ประเภทกิจการสุขภาพและความงาม Health and Beauty
ประเภทกิจการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า Department store And shopping centers
ประเภทกิจการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sport for tourism
ประเภทกิจการการจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ Activity/meeting, Theater/entertainment
ประเภทกิจการร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ Souvenir shop and other shops