ททท. มอบสัญลักษณ์ SHA ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ททท. มอบสัญลักษณ์ SHA ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

     เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พร้อมด้วย นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวชมภู มฤศโชติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเพชรบุรี ร่วมมอบตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้อง Bluport Huahin Resort Mall โดยในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ มีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 29 ราย และจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 13 ราย ทั้งนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความสนใจสมัครร่วมโครงการจำนวนมาก

     เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พร้อมด้วย นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวชมภู มฤศโชติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเพชรบุรี ร่วมมอบตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้อง Bluport Huahin Resort Mall โดยในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ มีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 29 ราย และจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 13 ราย ทั้งนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความสนใจสมัครร่วมโครงการจำนวนมาก