กิจกรรม “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”

Sattahip City promoted as a model tourism city for “New Normal” travel in Thailand

     กองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี จัดงานแถลงข่าวโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” ชูสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบ​ของแหล่ง​ท่องเที่ยว​ที่มุ่งเน้น​การให้บริการ​ในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Normal) ตามมาตรฐาน​ด้านความ​ปลอดภัย​และ​สุขอนามัย​ (Amazing​ Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้ประชาชนกลับมาเดินทาง​ท่องเที่ยว​อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว
 

     วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือและผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกันแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ในประเภท​นันทนาการ​และ​สถานที่​ท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร.) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล หาดนางรำ - หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)
 

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  วิถีความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยในระยะแรกของการแพร่ระบาด กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกาและกลุ่ม 17 ประเทศที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำหน้าที่ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างดีประดุจญาติพี่น้อง จน​ถือ​ได้ว่าเป็น State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้นำ​แนวทาง​​การบริหาร​จัดการไปปฏิบัติตามอีกด้วย

 

     ต่อมาในช่วงก่อนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่อนุญาตให้สถานที่ท่องเที่ยวกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการ
การท่องเที่ยวกองทัพเรือ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการรองรับแ​ละ​ดูแลนักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด  เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้าง​การรับรู้​เกี่ยว​กับ​มาตรฐาน​ด้านความ​ปลอดภัย​และ​สุขอนามัย​ (Amazing​ Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย​การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการ​สร้างความเชื่อมั่น​ในการ​เดินทางท่องเที่ยว​เพื่อกระจาย​รายได้ อัน​จะ​ช่วยฟื้นฟู​และกระตุ้น​เศรษฐกิจ​ให้​เติบโต​ได้อย่าง​เป็น​รูปธรรม โครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” จึง​เป็นการ​ต่อยอดจากความร่วมมือ​ระหว่างกองทัพเรือ​และ​การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศ​ไทย โดย​ได้​ขับเคลื่อน​โครงการร่วม​กับจังหวัด​ชลบุรี​ เพื่อสร้าง​มาตรฐาน​ด้าน​สุขอนามัย​ในพื้นที่​อำเภอ​สัตหีบ​ ที่มี​การกำหนดและตรวจสอบรูปแบบ​การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้​เป็น​ไป​ตาม​แนวทาง New Normal อย่าง​จริง​จังและต่อ​เนื่อง​
 

     หลัง​เสร็จ​สิ้น​การ​แถลงข่าว แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ แ​ละ​ทัศนศึกษา​สัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว​อันหลากหลาย​ในอำเภอสัตหีบ ที่​กำลังดำเนินมาตรการ​ด้านสุขอนามัยตามแ​นว​ทาง "สัตหีบ​เมือง​ต้น​แบบ​ ท่องเที่ยว​วิถี​ใหม่ New Normal" พร้อมสร้าง​ความ​เชื่อมั่น​ใน​การ​เดินทางท่องเที่ยว​อย่าง​ปลอดภัยต่อไป

     Bangkok, 10 July, 2020 – Sattahip City, a small fishing town some 30 km south of Pattaya and the headquarters of the Royal Thai Navy, is being promoted as a model tourism city for “New Normal” travel in Thailand, having been the nation’s pilot state quarantine centre as well as home to four pristine natural attractions and conservation projects.

 

     The Royal Thai Navy, as well as Sattahip as a destination, has played a pivotal role in the nationwide effort to curb the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

 

     From the early days of COVID-19, the Navy was assigned by the Royal Thai Government to establish a state quarantine facility and perform surveillance duties, as well as take care of Thai returnees from high-risk countries before allowing them to return home to their relatives.

 

     The Navy’s state quarantine facility is considered the first of such establishments in Thailand that has also acted as a model project for other areas to follow the management guidelines.

 

     Leveraging on Sattahip’s readiness and capability to provide safe and healthy travel, the Tourism Authority of Thailand (TAT) in collaboration with the Royal Thai Navy and Chon Buri Province have jointly launched a project to promote Sattahip as a model city to travel during the “New Normal” and invite people to return and travel in the area again.

 

     As part of the collaborative effort between the three partners, four natural attractions and conservation projects in Sattahip have undergone a strict inspection and passed the Amazing Thailand Safety and Health Administration’s (SHA) basic standards of hygiene, health and cleanliness, as part of the nationwide effort to prevent the spread of COVID-19.

 

     The four tourist attractions are the Sea Turtle Conservation Centre, Thai Island and Sea Nature History Museum, Sai Kaeo Beach, and Nang Ram – Nang Rong Beaches;  all of which are located in the naval base area.

 

     The Sea Turtle Conservation Centre is located within the compound of the Air and Coastal Defence Command. The Centre provides biological knowledge on the life cycle of sea turtles, as well as encourages the conservation of sea turtles. It also serves as a nursery with correct academic practices and is able to return raised sea turtles back to the sea.

 

     Thai Island and Sea Nature History Museum comprises five exhibition halls: The Great Honour; The Philosophers’ Collaboration; Always Learn, Be smart; The Building of Destroying Bad Things; and To Protect the Thai Sea’s Potential. The Museum is under the supervision of the Royal Thai Fleet.

 

     The Sai Kaeo Beach Service Centre is under the supervision of the Naval School. The Nang Ram – Nang Rong Beaches are located in the Royal Navy Base, Sattahip.

 

     Vice Admiral Prachachat Sirisawat, Deputy Chief of Naval Staff and Director of the Naval Tourism Centre; Mr. Tanes Petsuwan, TAT Deputy Governor for Marketing Communications; and Mr. Pakorn Thonchai, Chon Buri Provincial Governor, jointly announced the Sattahip model city project at a recent press conference taking place at the Sea Turtle Conservation Centre.