มอบสัญลักษณ์ SHA ให้กลุ่มบริษัท KINGPOWER

มอบสัญลักษณ์ SHA ให้กลุ่มบริษัท KINGPOWER

     คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา  ททท.เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่  ศิริพร อารยะฐากูร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ ผู้แทนจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

     คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา  ททท.เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่  ศิริพร อารยะฐากูร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ ผู้แทนจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์