ตรวจเยี่ยม และ ติดตามความพร้อมการให้บริการเดินรถของนครชัยแอร์

Nakhonchai Air Bus Company to apply for Amazing Thailand SHA certification

     วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ดนัย ธีรวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และนายคมกริช ด้วงเงิน ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม และติดตามความพร้อมการให้บริการเดินรถของนครชัยแอร์ หลังมาตรการผ่อนคลาย ตามโครงการ เสริมพลัง และรณรงค์ปองกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรูปแบบ นวัตกรรมการจัดการกิจการ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    The Tourism Authority of Thailand (TAT) recently join an activity initiated by the Department of Health, Ministry of Public Health to campaign for safety and health practises to prevent the spread of the COVID-19 infections.

 

     Dr. Danai Teewanda, Deputy Director – General, Department of Health, led a delegation to meet with the management and staff of Nakhonchai Air Bus Company to provide knowledge on the Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA certification project.

     

     Nakhonchai Air is in the process of applying for the Amazing Thailand SHA certification. The names of the SHA certified establishments, as well as any other essential information are available via www.tourismthailand.org/thailandsha. For more information, E-mail: [email protected]; Official Line: @thailandsha

 

     Nakhonchai Air, also known as NCA, is one of the large-sized bus companies headquartered in Bangkok, Thailand. It offers a wide range of luxury bus services from Bangkok to the North and Northeast of Thailand, including Khon Kaen, Chiang Rai, Chiang Mai, Nong Khai and Ubon Ratchathani, to name only few.