ททท. ร่วมมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับโรงแรม The Westin Grande Sukhumvit Bangkok

Westin Grande Sukhumvit Bangkok awarded Amazing Thailand SHA certificate

     เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ร่วมมอบตราสัญลักษณ์ SHA และแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงแรม The Westin Grande Sukhumvit Bangkok ในโอกาสได้รับการรับรองในการปฎิบัติตามมาตรฐาน SHA นอกจากนี้ผู้บริหารโรงแรมยังได้พาเยี่ยมชมการบริหารจัดการส่วนบริการต่าง ๆ ตามมาตรฐาน SHA ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

     The Tourism Authority of Thailand (TAT) is pleased to present the Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) certificate to The Westin Grande Sukhumvit Bangkok.

 

     Mr. Tanes Petsuwan, TAT Deputy Governor for Marketing Communications, presented the Amazing Thailand SHA certification to the management of The Westin Grande Sukhumvit Bangkok.

 

     Being awarded with the Amazing Thailand SHA certificate means that The Westin Grande Sukhumvit Bangkok has undergone a strict inspection and passed the SHA’s basic standards of hygiene, health and cleanliness for the entire premises, equipment, toilets, as well as operational staff as part of the nationwide effort to prevent the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

     

     The SHA logo has been assigned to The Westin Grande Sukhumvit Bangkok as a mark of quality certification of their service standards. The SHA logo has a validity period of two years. 

 

     The Amazing Thailand SHA certification is a unique certification scheme aimed to prepare the Thai tourism industry for the recovery period post-COVID-19 pandemic and enhance confidence amongst international and domestic tourists.