ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่ โรงแรม Pathumwan Princess Hotel

ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่ โรงแรม Pathumwan Princess Hotel

     นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงแรม โรงแรม Pathumwan Princess Hotel

     นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงแรม โรงแรม Pathumwan Princess Hotel