ททท. ร่วมแสดงความยินดี และ มอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่ บริษัทในเครือเซ็นทรัล

Central Group awarded Amazing Thailand SHA certificate

     เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมแสดงความยินดีและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ให้แก่ธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ Central World Office Buildingกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยว

     Mr. Yuthasak Supasorn, Governor of the Tourism Authority of Thailand (TAT) and Ms. Thapanee Kiatphaibool, TAT Deputy Governor for Tourism Products and Business, recently presented the Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) certificate to the management of the Central Group of Companies.

 

     The SHA logo, which has a validity period of two years, was jointly received by executives of Central Pattana Public Company Limited, Central Department Store and Robinson Department Store.

 

     The Amazing Thailand SHA certification is a unique certification scheme aimed to prepare the Thai tourism industry for the recovery period post-COVID-19 pandemic and enhance confidence amongst international and domestic tourists.