มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

     เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (SHA) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน จำนวน 136 ราย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยมีผู้บริหารจากสถานประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานและสมาคมต่างๆด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุม Angsana Convention and Exhibition Space จังหวัดภูเก็ต

     เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (SHA) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน จำนวน 136 ราย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยมีผู้บริหารจากสถานประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานและสมาคมต่างๆด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุม Angsana Convention and Exhibition Space จังหวัดภูเก็ต