ประชุมเชิงปฏิบัติการ ”รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวสมุยอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย มาตรฐาน SHA”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ”รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวสมุยอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย มาตรฐาน SHA”

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท สมุย จ.สุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการ สมาคม/ชมรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ”รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวสมุยอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย มาตรฐาน SHA”

 

     ซึ่งมีการจัดเสวนาทำความเข้าใจการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรฐานการบริการของสถานประกอบการ และมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA และในโอกาสนี้ ได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่สมุย และสุราษฎร์ธานีกว่า 70 ราย

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท สมุย จ.สุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการ สมาคม/ชมรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ”รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวสมุยอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย มาตรฐาน SHA”

 

     ซึ่งมีการจัดเสวนาทำความเข้าใจการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรฐานการบริการของสถานประกอบการ และมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA และในโอกาสนี้ ได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่สมุย และสุราษฎร์ธานีกว่า 70 ราย