มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SHA ณ โรงแรมแชงกรีล่า

มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SHA ณ โรงแรมแชงกรีล่า

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (วันที่ 12 ก.ค. 2563) ททท. โดย ผทท. ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ร่วมเป็นประธานในงานมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SHA
ณ โรงแรมแชงกรีล่า โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานเข้าร่วมพิธี มากกว่า 200 ราย มีหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมงาน เช่น
ตำรวจท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงสมาคมผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจประเมิน
การจัดงานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นภาพลักษณ์และความเข้าใจ โครงการ มาตรฐาน SHA และส่งเสริมความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์ COVID19

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (วันที่ 12 ก.ค. 2563) ททท. โดย ผทท. ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ร่วมเป็นประธานในงานมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SHA
ณ โรงแรมแชงกรีล่า โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานเข้าร่วมพิธี มากกว่า 200 ราย มีหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมงาน เช่น
ตำรวจท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงสมาคมผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจประเมิน 
การจัดงานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นภาพลักษณ์และความเข้าใจ โครงการ มาตรฐาน SHA และส่งเสริมความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์ COVID19