ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

Hyatt Regency Bangkok awarded Amazing Thailand SHA certificate

     วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA ) ให้แก่ผู้บริหารโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

     ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมภายในโรงแรม อาทิ บริเวณ Lobby  บริเวณห้องอาหาร ฯลฯ ซึ่งได้มีการจัดการด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA เป็นอย่างดี

     The Tourism Authority of Thailand (TAT) is pleased to announce that the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel has been awarded the “Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA” certificate.

 

     Mr. Tanes Petsuwan, TAT Deputy Governor for Marketing Communications, presented the Amazing Thailand SHA certification to the management of the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel on 5 June, 2020. He also observed the hotel’s safety and health measures under the certification’s criteria.

 

     Being awarded with the Amazing Thailand SHA certificate means that the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel has undergone a strict inspection and has been assigned the SHA logo as a mark of quality certification of its service standards. The SHA logo has a validity period of two years.

 

     The Amazing Thailand SHA certification is a unique certification scheme aimed to prepare the Thai tourism industry for the recovery period and enhance confidence amongst international and domestic tourists.