ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ กรุ๊ป จำกัด

ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ กรุ๊ป จำกัด

     ในวันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเดินทางไปมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ให้กับบริษัท เมเจอร์  ซีนีเพลกซ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 168 สาขา รวมกว่า 778 โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสื่อโฆษณา เป็นตัวแทนรับมอบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว #SHAStandard #AmazingThailandSafety&HealthAdministration

     ในวันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเดินทางไปมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ให้กับบริษัท เมเจอร์  ซีนีเพลกซ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 168 สาขา รวมกว่า 778 โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสื่อโฆษณา เป็นตัวแทนรับมอบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว #SHAStandard #AmazingThailandSafety&HealthAdministration