ร่วมประชุมเพื่อหารือสำหรับเตรียมความพร้อมให้พัทยา จ.ชลบุรี

More than 211 tourism businesses in Chon Buri awarded Amazing Thailand SHA certificate

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเสรี เจตสุคนธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี นายกสมาคม/ชมรม และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New normal เพื่อเตรียมความพร้อมให้พัทยา จ.ชลบุรี กลับมาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง และได้มีพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health administration (SHA) ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กว่า 211 ราย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มาผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

     The Tourism Authority of Thailand (TAT) recently presented the Amazing Thailand Safety and Health (SHA) certificate to more than 211 tourism businesses in Chon Buri province.

 

     The presentation of the Amazing Thailand SHA logo was held as part of a meeting to discuss tourism promotions of Chon Buri in the ‘new normal’ reality, following the effective nationwide effort to control the spread of the COVID-19 in the country.

 

     Attending the meeting were officials and figures from TAT, Pattaya City, Chon Buri Public Health Office, Chon Buri Tourism Council, and many other tourism-related associations and entrepreneurs.

 

     The Amazing Thailand SHA certification is a unique certification scheme aimed to prepare the Thai tourism industry for the recovery period post-COVID-19 pandemic and enhance confidence among international and domestic tourists.

 

     Being awarded with the Amazing Thailand SHA certificate means that the tourism businesses or services have undergone a strict inspection and passed the SHA’s basic standards of hygiene, health and cleanliness in accordance with the nationwide measures to prevent the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).