พิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา

     เย็นวานนี้ (วันที่ 23 กรกฎาคม 2563) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรมอนามัย จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา โดยมีนายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 41 ราย (ปัจจุบันมีผู้ผ่านมาตรฐาน SHA ในจังหวัดระยองทั้งสิ้น 44 ราย)

 

     ภายในงานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ ท่องเที่ยวระยองอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยมาตรฐาน SHA” โดย รผค. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มาตรฐาน SHA เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว” ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้วิถี new normal ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

     เย็นวานนี้ (วันที่ 23 กรกฎาคม 2563) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรมอนามัย จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา โดยมีนายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 41 ราย (ปัจจุบันมีผู้ผ่านมาตรฐาน SHA ในจังหวัดระยองทั้งสิ้น 44 ราย)

 

     ภายในงานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ ท่องเที่ยวระยองอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยมาตรฐาน SHA” โดย รผค. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มาตรฐาน SHA เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว” ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้วิถี new normal ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA