กก. ร่วมกับ สธ. จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพฯ

Amazing Thailand SHA certificate awarded to 414 businesses in Bangkok

     กก. ร่วมกับ สธ. จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 400 ราย สร้างความเชื่อมั่นสู่เที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal)

 

     บ่ายวันนี้ (4 สิงหาคม 2563) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติร่วมมอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่ผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 414 ราย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

 

     นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขและสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การจ้างงานและหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน SHA เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการ อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า เป็นต้น ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,832 ราย จากทั่วประเทศ และผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 4,021 ราย โดยมีสัดส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 1,010 ราย ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 498 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 340 ราย ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) ในโอกาสนี้ ททท. จึงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 414 ราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป

 

     อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคลี่คลายไม่ชัดเจน ภาครัฐยังคงเน้นย้ำประชาชนและผู้ประกอบการทุกประเภทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่ รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยกันยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพ ปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวต่อไป

     Bangkok, 05 August, 2020 – A total of 414 businesses in Bangkok were recently awarded with the Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) certification for meeting the basic standards of hygiene and health safety for their products and services in accordance with the nationwide measures to prevent the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

 

     H.E. Mr. Phiphat Ratchakitprakan, Minister of Tourism and Sports, recently presided over the presentation ceremony, which was held on 4 August, 2020, at the Royal Paragon Hall in Bangkok. He was joined by senior officials and figures from the Ministry of Tourism and Sports and the Ministry of Public Health.

 

     Minister Phiphat said, “The Amazing Thailand SHA project demonstrates the strong collaboration between the Ministry of Tourism and Sports and the Ministry of Public Health, as well as the private sector, to enhance the confidence on Thailand’s tourism and public health for the recovery period post-COVID-19 pandemic.”

 

     The Amazing Thailand SHA standard is used to assess 10 types of business, e.g., restaurants/food outlets, accommodation and convention centres, recreation and tourist attractions, tourist transport vehicles, travel agents/tour operators, health and beauty parlours, department stores and shopping centres, sports stadiums for tourism, theatres/cinemas, and souvenir shops and other stores.

 

     Launched in the middle of May 2020, the Amazing Thailand SHA project has so far received applications from 5,832 businesses from across the country. So far, a total of 4,021 businesses have passed the SHA assessment, including 1,010 businesses in Bangkok – making it the province with the most SHA-certified establishments, 498 businesses in Phuket, and 340 businesses from Chiang Mai.