เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

ททท. ยูนิลิเวอร์ จับมือร่วมกันทำสาธารณะประโยชน์ เสริมความสวยงามและมอบ SHA แด่วัดโพธิ์

ททท. ยูนิลิเวอร์ จับมือร่วมกันทำสาธารณะประโยชน์ เสริมความสวยงามและมอบ SHA แด่วัดโพธิ์

     วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2563 ) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และ มร. โรเบิร์ต แคนเดลีโน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

     กิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. และ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีอาสาสมัครร่วมกัน ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมและอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ แหล่งท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา ท่าเรือ และสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น และได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เช่น จัดทำป้ายกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดหาอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้อาสาสมัครได้ ร่วมใจกันลงมือทำ เพื่อเสริมความสวยงามให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และเข้าสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

 

     ในโอกาสนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจ ททท. ได้กล่าวแสดงความยินดีและถวายตราสัญลักษณ์ SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวแด่พระราชเวที พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ช่วยยืนยันความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากวัดพระเชตุพนฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีความสุข ในแบบ “Amazing Thailand Trusted Destination”

 

     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนรับตราสัญลักษณ์ SHA สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปมาตรฐาน SHA และลงทะเบียนผ่าน www.tourismthailand.org/thailandsha เพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้  ททท. จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานและมอบตราสัญลักษณ์ SHA พร้อมระบุหมายเลข โดย ททท.ทำหน้าที่ควบคุมการออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งมีอายุ 2 ปี จากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยนักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการ Voice of Customer (VOC) รวมถึงมีการสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน SHA ในขณะเดียวกัน ททท. สามารถพิจารณาเพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่รักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official : @thailandsha  และ 1672 เพื่อนร่วมทาง

     วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2563 ) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และ มร. โรเบิร์ต แคนเดลีโน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

     กิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. และ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีอาสาสมัครร่วมกัน ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมและอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ แหล่งท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา ท่าเรือ และสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น และได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เช่น จัดทำป้ายกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดหาอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้อาสาสมัครได้ ร่วมใจกันลงมือทำ เพื่อเสริมความสวยงามให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และเข้าสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

 

     ในโอกาสนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจ ททท. ได้กล่าวแสดงความยินดีและถวายตราสัญลักษณ์ SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวแด่พระราชเวที พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ช่วยยืนยันความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากวัดพระเชตุพนฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีความสุข ในแบบ “Amazing Thailand Trusted Destination”

 

     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนรับตราสัญลักษณ์ SHA สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปมาตรฐาน SHA และลงทะเบียนผ่าน www.tourismthailand.org/thailandsha เพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้  ททท. จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานและมอบตราสัญลักษณ์ SHA พร้อมระบุหมายเลข โดย ททท.ทำหน้าที่ควบคุมการออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งมีอายุ 2 ปี จากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยนักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการ Voice of Customer (VOC) รวมถึงมีการสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน SHA ในขณะเดียวกัน ททท. สามารถพิจารณาเพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่รักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official : @thailandsha  และ 1672 เพื่อนร่วมทาง