ททท. ยูนิลิเวอร์ จับมือร่วมกันทำสาธารณะประโยชน์ เสริมความสวยงามและมอบ SHA แด่วัดโพธิ์

ททท. ยูนิลิเวอร์ จับมือร่วมกันทำสาธารณะประโยชน์ เสริมความสวยงามและมอบ SHA แด่วัดโพธิ์

     วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2563 ) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และ มร. โรเบิร์ต แคนเดลีโน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

     กิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. และ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีอาสาสมัครร่วมกัน ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมและอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ แหล่งท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา ท่าเรือ และสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น และได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เช่น จัดทำป้ายกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดหาอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้อาสาสมัครได้ ร่วมใจกันลงมือทำ เพื่อเสริมความสวยงามให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และเข้าสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

 

     ในโอกาสนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจ ททท. ได้กล่าวแสดงความยินดีและถวายตราสัญลักษณ์ SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวแด่พระราชเวที พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ช่วยยืนยันความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากวัดพระเชตุพนฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีความสุข ในแบบ “Amazing Thailand Trusted Destination”

 

     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนรับตราสัญลักษณ์ SHA สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปมาตรฐาน SHA และลงทะเบียนผ่าน www.tourismthailand.org/thailandsha เพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้  ททท. จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานและมอบตราสัญลักษณ์ SHA พร้อมระบุหมายเลข โดย ททท.ทำหน้าที่ควบคุมการออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งมีอายุ 2 ปี จากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยนักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการ Voice of Customer (VOC) รวมถึงมีการสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน SHA ในขณะเดียวกัน ททท. สามารถพิจารณาเพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่รักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official : @thailandsha  และ 1672 เพื่อนร่วมทาง

     วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2563 ) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และ มร. โรเบิร์ต แคนเดลีโน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

     กิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. และ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมีอาสาสมัครร่วมกัน ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมและอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ แหล่งท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา ท่าเรือ และสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น และได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เช่น จัดทำป้ายกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดหาอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้อาสาสมัครได้ ร่วมใจกันลงมือทำ เพื่อเสริมความสวยงามให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และเข้าสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

 

     ในโอกาสนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจ ททท. ได้กล่าวแสดงความยินดีและถวายตราสัญลักษณ์ SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวแด่พระราชเวที พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ช่วยยืนยันความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากวัดพระเชตุพนฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างมีความสุข ในแบบ “Amazing Thailand Trusted Destination”

 

     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนรับตราสัญลักษณ์ SHA สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปมาตรฐาน SHA และลงทะเบียนผ่าน www.tourismthailand.org/thailandsha เพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้  ททท. จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานและมอบตราสัญลักษณ์ SHA พร้อมระบุหมายเลข โดย ททท.ทำหน้าที่ควบคุมการออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งมีอายุ 2 ปี จากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยนักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการ Voice of Customer (VOC) รวมถึงมีการสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน SHA ในขณะเดียวกัน ททท. สามารถพิจารณาเพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่รักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official : @thailandsha  และ 1672 เพื่อนร่วมทาง