ร่วมการสัมมนาหัวข้อ SHA ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

ร่วมการสัมมนาหัวข้อ SHA ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

     วันที่ 15 สิงหาคม 2563 คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ร่วมการสัมมนาหัวข้อ SHA (Safety & Helath Administration) จะช่วยพลิกวิกฤตจังหวัดกระบี่ ได้อย่างไร ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 

     การสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้เชิงลึก สำหรับผู้ประกอบการ SME และกลุ่ม Medical and Wellness Tourism จังหวัดกระบี่ ให้มีแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางการให้เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการ ตามสถานการณ์ตลาดยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การรักษามาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ และเชิญชวนให้สมัครเข้ารับการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA

 

     โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ รองประธานชมรม Krabi Halal and Muslim Friendly และประธานชมรมชาวโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา

     วันที่ 15 สิงหาคม 2563 คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ร่วมการสัมมนาหัวข้อ SHA (Safety & Helath Administration) จะช่วยพลิกวิกฤตจังหวัดกระบี่ ได้อย่างไร ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 

     การสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้เชิงลึก สำหรับผู้ประกอบการ SME และกลุ่ม Medical and Wellness Tourism จังหวัดกระบี่ ให้มีแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางการให้เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการ ตามสถานการณ์ตลาดยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การรักษามาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ และเชิญชวนให้สมัครเข้ารับการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA

 

     โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ รองประธานชมรม Krabi Halal and Muslim Friendly และประธานชมรมชาวโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา