ททท. ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มประเมินแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA ในจังหวัดภูเก็ต

ททท. ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มประเมินแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA ในจังหวัดภูเก็ต

     วันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ททท.สำนักงานภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดภูเก็ต ตามแผนการดำเนินงานโครงการการยกระดับการท่องเที่ยวด้วยศักยภาพความมั่นคงด้านสุขภาพ (ท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ภายใต้ 3C Care Clean Clear) และพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่วิสาหกิจชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2563 และเตรียมการจัดประชุมทางวิชาการและท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมั่นภูเก็ตปลอดภัย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2563 โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

 

     ในโอกาสนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA ในจังหวัดภูเก็ต อาทิ โรงแรม Novotel Phuket City Phokeethra, Hanuman World Phuket, Three Monkeys Restaurant, ร้านอาหาร Blue Elephant, Trisara ซึ่งเป็น 1 ใน 2 โรงแรมที่เป็น State Quarantine จังหวัดภูเก็ต, Xana Beach Club, และโรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ต

     วันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ททท.สำนักงานภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดภูเก็ต ตามแผนการดำเนินงานโครงการการยกระดับการท่องเที่ยวด้วยศักยภาพความมั่นคงด้านสุขภาพ (ท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ภายใต้ 3C Care Clean Clear) และพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่วิสาหกิจชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2563 และเตรียมการจัดประชุมทางวิชาการและท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมั่นภูเก็ตปลอดภัย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2563 โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

 

     ในโอกาสนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มประเมินและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA ในจังหวัดภูเก็ต อาทิ โรงแรม Novotel Phuket City Phokeethra, Hanuman World Phuket, Three Monkeys Restaurant, ร้านอาหาร Blue Elephant, Trisara ซึ่งเป็น 1 ใน 2 โรงแรมที่เป็น State Quarantine จังหวัดภูเก็ต, Xana Beach Club, และโรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ต