ททท. เชิญกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย ร่วมขี่จักรยานและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเส้นทางจักรยาน “Explore the Unseen Thailand : Bang Kachao Beyond Expectations”

To boost domestic tourism, expatriates urged to visit Khung Bang Kachao, the “Lung of Bangkok”

     วันที่ 29 สิงหาคม 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ดำเนินโครงการ Explore the Unseen Thailand ภายใต้ Theme “เรารู้จักกันดีพอหรือยัง” เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเล็งเห็นถึงโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้กลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย หรือกลุ่ม Expats ได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

 

     นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ผู้บริหาร ททท. น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว และนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะผู้บริหาร อพท. โดย ททท. ได้นำคณะทูตจากประเทศต่างๆ อาทิ เยอรมนี โปแลนด์ คาซัคสถาน โมร็อกโค ตุรกี มาเลซียฯลฯ และสื่อมวลชน อพท.เชิญกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย (Expats) จำนวน 20 คน ร่วมขี่จักรยานและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเส้นทางจักรยาน “Explore the Unseen Thailand : Bang Kachao Beyond Expectations” คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางกอบัว ซึ่งผ่านการพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

 

     โครงการ Explore the Unseen Thailand “เรารู้จักกันดีพอหรือยัง” เป็นโอกาสอันดีในการให้กลุ่ม Expats ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญและมีจำนวน 1-2 ล้านคนในประเทศไทย ได้ทำความรู้จักประเทศไทยในมุมที่แตกต่างและได้รับประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety Health & Administration (SHA) และเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของ ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และ อพท. เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Expats และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม และให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย

     H.E. Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, Minister of Tourism and Sports (MoTS), led a group of foreign ambassadors along with expatriate residents in Thailand to join a project ‘Explore the Unseen Thailand: Bang Kachao Beyond Expectations’, to cycle around to explore the local community. This aims to encourage the expats to take a journey domestically.

 

     More than two million expatriates living in Thailand are being targetted under the ongoing domestic tourism programme designed to expedite a recovery of the Thai economy from the impact of the COVID-19 pandemic.

 

     Mr. Phiphat said that a pilot project focussing on Khung Bang Kachao, the “Lung of Bangkok,” has been initiated to motivate expats working and residing in Thailand to see places they may not otherwise have thought about.

 

     The project has been developed by the Ministry in cooperation with the Tourism Authority of Thailand (TAT) and the Designated Areas for Sustainable Tourism (DASTA), a specialised unit under the MoTS.

 

     Located in Samut Prakan province, Khung Bang Kachao is a large green oasis on the periphery of Bangkok, and one of the country’s most important oxygen producers. The area also has environmental, economic, tourism, social, and cultural significance.

 

     The venues in Khung Bang Kachao that the group visited in this trip included Wat Bang Nam Phueng Nai, the Bang Nam Phueng Community Enterprise Homestay, the Sri Nakhon Khuean Khan Botanical Garden, and Bang Nam Phueng Floating Market.

 

     DASTA has developed these routes in accordance with the four-point policy guidelines of the Ministry of Tourism and Sports: Safety, Clean (complying with the Amazing Thailand Safety and Health Administration), Fair (distributing revenue to the local communities), and Hospitality.

 

     The concept also fits research showing that expats like to better understand the concept of “Thainess,” learn more about the Thai way of life, and seek out opportunities for nature tourism.

 

     The Minister said Khung Bang Kachao is the perfect place for expats to experience the charm and attractions of local tourism activities — all in an area easily accessible from Bangkok as well as from surrounding provinces; such as, the Eastern Economic Corridor region where many expats live as retirees, technical consultants, managers and trainers.

 

     “We hope that after visiting Khung Bang Kachao, expatriates will spread the word to their families and friends. We want them to see more “Unseen” places and travel more often. Hence, it is necessary to introduce them to places  that are attractive to them,” the Minister said.