เชิญชวนผู้ประกอบการ SHA สมัครบริการ QueQ

เชิญชวนผู้ประกอบการ SHA สมัครบริการ QueQ

     ททท. ร่วมกับ QueQ จัดโครงการ คิวคิว เพื่อเพิ่ม Social Distancing สำหรับสถานประกอบการ ด้วยการส่งเสริมให้สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ขึ้นระบบให้บริการจองล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อจัดสรรจำนวนผู้ใช้บริการ สนับสนุนการสร้าง Social Distancing และสร้างความปลอดภัยของการรับบริการ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการติดตามผู้ใช้บริการ ในกรณีตรวจพบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากการเข้าใช้บริการได้อีกด้วย

 

     สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การใช้บริการ QueQ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ทางลิงค์ : https://queq.typeform.com/to/lbMq3h

 

     โดยสามารถใช้บริการ QueQ ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-938-3515

     ททท. ร่วมกับ QueQ จัดโครงการ คิวคิว เพื่อเพิ่ม Social Distancing สำหรับสถานประกอบการ ด้วยการส่งเสริมให้สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ขึ้นระบบให้บริการจองล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อจัดสรรจำนวนผู้ใช้บริการ สนับสนุนการสร้าง Social Distancing และสร้างความปลอดภัยของการรับบริการ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการติดตามผู้ใช้บริการ ในกรณีตรวจพบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากการเข้าใช้บริการได้อีกด้วย

 

     สถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การใช้บริการ QueQ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ทางลิงค์ : https://queq.typeform.com/to/lbMq3h

 

     โดยสามารถใช้บริการ QueQ ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-938-3515