สุ่มประเมิน checklists ผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทองและสุพรรณบุรี

Random Inspection of Entrepreneurs in Ang Thong and Suphan Buri

    วันที่ 19-20 กันยายน 2563 กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท. และ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ได้นำผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ทำการสุ่มประเมิน checklists ผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทองและสุพรรณบุรีที่ผ่านการพิจารณาตามมาครฐาน SHA

 

    จังหวัดอ่างทอง : คาวบอยฟาร์มอ่างทอง & คอฟฟี่ (ประเภทนันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว) เรือนรับขวัญ (ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร) บ้านกลองเฉลิมชัย (ประเภทนันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว )

 

    จังหวัดสุพรรณบุรี : โรงแรมสองพันบุรี (ประเภทโรงแรม/ที่พัก) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแจงพัฒนา (ประเภทนันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว) หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยและบ้านไทยรีสอร์ท (ประเภทโรงแรม/ที่พัก) บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ ตำกัด (ประเภทร้านค้าของที่ระลึก)

 

    พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั้ง 7 ราย ในการรักษามาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวต่อไป

          September 19-20, 2020, TAT Tourism Product Creative Department and TAT Suphan Buri branch had led the tourism & sports representative of Ang Thong and Suphan Buri, and the public health representative of Suphan Buri to inspect SHA certified entrepreneurs in Ang Thong and Suphan Buri.

 

          Ang Thong: Cowboy Farm Ang Thong & Coffee (recreational activity/tourist attraction), Ruean Rub Kwan Restaurant (restaurant/diners), and Chalermchai Drum (recreational activity/tourist attraction).

 

          Suphan Buri: Songphanburi Hotel (hotel/accommodation), Tonjang Pattana Community (recreational activity/tourist attraction), Buffalo Village / Baan Thai Resort (hotel/accommodation), and Ekachai Saleesuphan Co., Ltd. (souvenir shop and other shops).

 

          The inspector team also encouraged these 7 entrepreneurs to maintain their sanitation standards according to the public health measures, in order to boost tourists’ confidence.