เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

ททท. ถวายตราสัญลักษณ์ " SHA" แก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ททท. ถวายตราสัญลักษณ์ " SHA" แก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อถวายตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทกิจการนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในโอกาสนี้ยังได้หารือกับทางวัดเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการสาธารณสุข และแผนการดำเนินงานโครงการ Road to SHA ของ ททท. ในลำดับต่อไป 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อถวายตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทกิจการนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในโอกาสนี้ยังได้หารือกับทางวัดเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการสาธารณสุข และแผนการดำเนินงานโครงการ Road to SHA ของ ททท. ในลำดับต่อไป