กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท.ถวายตราสัญลักษณ์ " SHA" แก่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท.ถวายตราสัญลักษณ์ " SHA" แก่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้ถวายตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมทั้งดูแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและย่านเยาวราช เพื่อดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวริมแม่น้ำต่อไป

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้ถวายตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมทั้งดูแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและย่านเยาวราช เพื่อดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวริมแม่น้ำต่อไป