"ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกล COVID 19”

“Travel in Chiang Mai – Safe from COVID-19”

          วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ช่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวีรพันธ์ุ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และนายกสมาคม/ชมรมต่าง ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความรอบรู้วิถีชีวิตใหม่อย่างมีสุขอนามัยและมาตรฐาน SHA “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกล Covid-19” และพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่กว่า 50 แห่ง (จากทั้งหมด 667 แห่ง) เพื่อสร้างความรู้และแนะนำแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมสาธิตการล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมถึงการบรรยายสร้างความรู้ในเรื่อง มาตรฐาน SHA เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ โดยรองอธิบดีกรมอนามัยและ รองผู้ว่าการ ททท. ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เกิดความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

#เที่ยวเมืองไทยการ์ดไม่ตก #ชินSHA #ท่องเที่ยววิถีใหม่ #Newnormal

          On December 4, 2020, Dr. Sarawutthi Boonsuk, the deputy director-general of the Department of Health, Miss Thapanee Kiatphaibool, the deputy governor for Tourism Products and Business of the Tourism Authority of Thailand, Mister Weeraphan Dee-on, the deputy governor of Chiang Mai, Pol. Gen Chanchai Chaokasem, deputy of Chiang Mai Immigration Superintendent, and Mister Phanlop Sae-Chio, the director of Tourism Council of Thailand, as well as representatives from associations in Chiang Mai, honorably attended a campaign named “Travel in Chiang Mai – Safe from COVID-19” that took place at Tha Pae Gate in Mueang district, Chiang Mai. The campaign aimed to build confidence and spread knowledge about new normal lifestyles according to sanitation measures and the SHA standards. At the event, the honorable guests also awarded the SHA certificate to local businesses for more than 50 workplaces (from 667 businesses in total); in order to spread knowledge and guidelines for safety and hygiene standards to local people, tourists, and tourism entrepreneurs through the activities that show the correct way to wash hands and wear a face mask; as well as a seminar to spread knowledge about the SHA standards in order to support Chiang Mai tourism. The event emphasized Thailand’s top-notch performance in public health and build confidence in tourists to be able to confidently travel in Chiang Mai and nearby provinces.

 

#เที่ยวเมืองไทยการ์ดไม่ตก #ชินSHA #ท่องเที่ยววิถีใหม่ #Newnormal