ททท. ดำเนินงานโครงการ Road to SHA

TAT started the Road to SHA project

          ททท. ดำเนินงานโครงการ Road to SHA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

          โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้โครงการผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ททท. สร้างเสริม (Road to SHA) ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศที่ ททท. ได้พัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนผลักดันให้ได้รับมาตรฐาน SHA

          นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จาก ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองโฆษก กระทรวงสาธารณสุข ร่วม เกี่ยวกับวิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก COVID19 และให้ความมั่นใจในมาตรฐาน SHA เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างไม่ต้องกังวลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

https://news.ch7.com/detail/457931

          TAT started the Road to SHA project in order to build confidence in tourists by encouraging tourism industry entrepreneurs and tourist attractions 1,000 places all over Thailand to register to obtain the Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) standard.

          On December 27, 2020, Ms. Ruchirat Chatchaloemkit, the director of the tourism product department of the Tourism Authority of Thailand, led the reporters to build confidence in tourists and spread knowledge about the Road to SHA project at Wat Rakhang Kositaram, Wat Hong Rattanaram, and Wat Kalayanamit; all of which are one of many tourist attractions in Thailand that are awarded the SHA certificate under TAT’s support.

          Moreover, Dr. Warot Chotphithayasunon, the deputy spokesman of the Ministry of Public Health, had spread knowledge about how to take care of yourself to stay safe from COVID-19 and be confident in the SHA standard; in order for tourists to travel and have fun during the new year festival without worries.

 

https://news.ch7.com/detail/457931