ททท.สำนักงานสุรินทร์ มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

TAT Surin Branch gave the SHA certificate to establishments in Si Sa Ket

24 กุมภาพันธ์ 2564  ททท.สำนักงานสุรินทร์ ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ 10 สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

On February 24, 2021, TAT Surin Branch invited the Si Sa Ket governor to give the SHA certificate to 10 establishments in Si Sa Ket that passed the hygiene inspection of the Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) project at the meeting of Si Sa Ket governor of February 2021.