ททท. จับมือ เดทตอล ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มั่นใจสัญลักษณ์ SHA

ททท. จับมือ เดทตอล ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มั่นใจสัญลักษณ์ SHA

     วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องโถงจารุวัสตร์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ นายโรฮิต จินดาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA โดยความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านความสะอาดและปลอดภัย ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมรณรงค์เครือข่ายทั่วประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมั่นใจภายใต้สัญลักษณ์ “SHA”

     นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เป็นมาตรฐานที่กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้การท่องเที่ยวมีมาตรการในการควบคุมโรค และเป็นที่น่ายินดีที่มีพันธมิตรอย่าง “เดทตอล” มาช่วยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยโดยผู้เชี่ยวชาญและต่อยอดให้มาตรฐาน SHA เป็นที่ยอมรับในระดับสากลผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนนายยุทธศักดิ์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้า ของมาตรฐาน SHA ว่า ทาง World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือสภาการท่องเที่ยวโลก ให้การรับรองว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ถือว่าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp เเละสามารถใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดได้ ผ่านช่องทางส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย ถือว่าดีขึ้น มีการกระจายวัคซีนรวมทั้งมาตรการต่างๆ มีการผ่อนคลายมากขึ้น ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ทำให้มีความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมเเละต่อยอดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความเข้มเเข็งเเละยั่งยืนต่อไป

     ด้านนายโรหิต จินดาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานในแบบ New Normal โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวคือกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทางบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ททท.ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายพันธมิตรและองค์กรหลักต่าง ๆ อาทิ สมาคมโรงแรม สมาคมการท่องเที่ยว สนามบิน สายการบิน สมาคมการค้า ฯลฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและวางมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศก่อนจะกล่าวขอบคุณที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการเเพร่ระบาดของโควิด-19 อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 เราในนามของเดทตอลรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้มาทำให้พี่น้องชาวไทยปลอดภัยขึ้น

ซึ่งบันทึกข้อตกลงมีความร่วมมือประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ดังนี้

  1. การเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการรับรู้ให้กับธุรกิจที่เป็นพันธมิตรของ ททท. อาทิ การพัฒนาแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และสนับสนุนการฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
  2. บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ “SHA” เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมั่นใจในตราสัญลักษณ์ “SHA” ว่าเป็นมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลกผ่านเว็บไซต์ RECKITT.COM และโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีเครือข่ายในหลายประเทศ
  3. ความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยการจัดแคมเปญสนับสนุนให้คนไทยเดินทางช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย และยังแจกผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือช่วงสงกรานต์ 2 แสนชิ้น ในหลากหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย เชียงใหม่ลำปาง ขอนแก่น หนองคาย บุรีรัมย์
  4. จัดแพคเกจพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับมาตรฐาน SHA อาทิ การมอบส่วนลดพิเศษด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หรือ มอบคู่มือสุขอนามัยสำหรับเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

     นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือระดับท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ได้รับ มาตรฐาน SHA สามารถเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกได้

     วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องโถงจารุวัสตร์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ นายโรฮิต จินดาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA โดยความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านความสะอาดและปลอดภัย ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมรณรงค์เครือข่ายทั่วประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมั่นใจภายใต้สัญลักษณ์ “SHA”

     นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เป็นมาตรฐานที่กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้การท่องเที่ยวมีมาตรการในการควบคุมโรค และเป็นที่น่ายินดีที่มีพันธมิตรอย่าง “เดทตอล” มาช่วยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยโดยผู้เชี่ยวชาญและต่อยอดให้มาตรฐาน SHA เป็นที่ยอมรับในระดับสากลผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนนายยุทธศักดิ์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้า ของมาตรฐาน SHA ว่า ทาง World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือสภาการท่องเที่ยวโลก ให้การรับรองว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ถือว่าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp เเละสามารถใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดได้ ผ่านช่องทางส่งเสริมการตลาดต่างๆ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย ถือว่าดีขึ้น มีการกระจายวัคซีนรวมทั้งมาตรการต่างๆ มีการผ่อนคลายมากขึ้น ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ทำให้มีความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมเเละต่อยอดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความเข้มเเข็งเเละยั่งยืนต่อไป

     ด้านนายโรหิต จินดาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานในแบบ New Normal โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวคือกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทางบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ททท.ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายพันธมิตรและองค์กรหลักต่าง ๆ อาทิ สมาคมโรงแรม สมาคมการท่องเที่ยว สนามบิน สายการบิน สมาคมการค้า ฯลฯ ส่งเสริมการฝึกอบรมและวางมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศก่อนจะกล่าวขอบคุณที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการเเพร่ระบาดของโควิด-19 อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 เราในนามของเดทตอลรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้มาทำให้พี่น้องชาวไทยปลอดภัยขึ้น

ซึ่งบันทึกข้อตกลงมีความร่วมมือประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ดังนี้

  1. การเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการรับรู้ให้กับธุรกิจที่เป็นพันธมิตรของ ททท. อาทิ การพัฒนาแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และสนับสนุนการฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
  2. บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ “SHA” เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมั่นใจในตราสัญลักษณ์ “SHA” ว่าเป็นมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลกผ่านเว็บไซต์ RECKITT.COM และโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีเครือข่ายในหลายประเทศ
  3. ความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยการจัดแคมเปญสนับสนุนให้คนไทยเดินทางช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย และยังแจกผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือช่วงสงกรานต์ 2 แสนชิ้น ในหลากหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย เชียงใหม่ลำปาง ขอนแก่น หนองคาย บุรีรัมย์
  4. จัดแพคเกจพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับมาตรฐาน SHA อาทิ การมอบส่วนลดพิเศษด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หรือ มอบคู่มือสุขอนามัยสำหรับเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

     นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือระดับท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ได้รับ มาตรฐาน SHA สามารถเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกได้