ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA

     วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและเสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และรองประธานสมาคมสมาพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี เข้าร่วมรับฟังกว่า 80 ท่าน พร้อมกันนี้ ททท. ได้ตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ และการรับสมัคร พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั้งสองพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA อีกด้วย

     วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและเสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และรองประธานสมาคมสมาพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี เข้าร่วมรับฟังกว่า 80 ท่าน พร้อมกันนี้ ททท. ได้ตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ และการรับสมัคร พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั้งสองพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA อีกด้วย