ททท.ร่วม กับ เดทตอล ภายใต้โครงการมาตรฐาน SHA

ททท.ร่วม กับ เดทตอล ภายใต้โครงการมาตรฐาน SHA

ททท.ร่วมกับ เดทตอล ภายใต้โครงการมาตรฐานSHA

มอบเจลล้างมือเดทตอล ให้แก่พันธมิตร และกิจกรรมของ ททท. สาขาในประเทศ ดังนี้

1.กองบัญชาการ​ตำร​วจ​ท่องเที่ยว​จำนวน 10,000 ชิ้น

2.กรมอนามัย จำนวน​ 10,000 ชิ้น​

3.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10, 000 ชิ้น

4.วัดไตรมิตร 300 ชิ้น

5.ททท.สุโขทัยมอบให้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง และผู้จัดงานบ้านบ้านสุโขทัย

6.มอบให้นักท่องเที่ยว และ อบต. ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

9.ททท.ขอนแก่น มอบให้วัดพระธาตุขามแก่น / วัดธาตุพระอารามหลวง  / พระธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง

ททท.ร่วมกับ เดทตอล ภายใต้โครงการมาตรฐานSHA

มอบเจลล้างมือเดทตอล ให้แก่พันธมิตร และกิจกรรมของ ททท. สาขาในประเทศ ดังนี้

1.กองบัญชาการ​ตำร​วจ​ท่องเที่ยว​จำนวน 10,000 ชิ้น

2.กรมอนามัย จำนวน​ 10,000 ชิ้น​

3.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10, 000 ชิ้น

4.วัดไตรมิตร 300 ชิ้น

5.ททท.สุโขทัยมอบให้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง และผู้จัดงานบ้านบ้านสุโขทัย

6.มอบให้นักท่องเที่ยว และ อบต. ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

9.ททท.ขอนแก่น มอบให้วัดพระธาตุขามแก่น / วัดธาตุพระอารามหลวง  / พระธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง