เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

ททท. และ WTTC ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยก้าวไปด้วยกันสู่เวทีโลก

ททท. และ WTTC ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยก้าวไปด้วยกันสู่เวทีโลก

          ททท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย SHA สู่เวทีโลก โดยจับมือมือกับ World Travel and Tourism Council (WTTC) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับโลก ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยหรือที่เรียกว่า SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ควบคู่ไปกับตราสัญญาลักษณ์ Safe Travels Stamp ของ WTTC ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดรับกับแนวทางของ WHO (องค์กรอนามัยโลก) และ CDC (Cen for Disease Control หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยนับเป็น 1 ใน 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปชิฟิคที่ได้รับการยอมรับว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทย หรือ SHA มีความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับ WTTC ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA จะสามารถทำการตลาด โดยประชาสัมพันธ์  2 ตราสัญญาลักษณ์ระหว่าง SHA ของ ททท. และ Safe Travels Stamp ของ WTTC ควบคู่กันได้ใน ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป้นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น

          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวน 8,453 แห่งที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัย ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย ททท. กับ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงทนภาครัฐ  และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้พัฒนามาตรการความปลอดภัยนี้ขึ้นมา เพื่องป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยตามแนวทาง New Normal โดยครอบคลุม 10 ประเภท กิจกรรมได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว    โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

          ผู้ประกอบการรายใดที่สนใจจะได้รับมาตรฐาน SHA และ Safe Pass สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org

          ททท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย SHA สู่เวทีโลก โดยจับมือมือกับ World Travel and Tourism Council (WTTC) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับโลก ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยหรือที่เรียกว่า SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ควบคู่ไปกับตราสัญญาลักษณ์ Safe Travels Stamp ของ WTTC ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดรับกับแนวทางของ WHO (องค์กรอนามัยโลก) และ CDC (Cen for Disease Control หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยนับเป็น 1 ใน 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปชิฟิคที่ได้รับการยอมรับว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทย หรือ SHA มีความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับ WTTC ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA จะสามารถทำการตลาด โดยประชาสัมพันธ์  2 ตราสัญญาลักษณ์ระหว่าง SHA ของ ททท. และ Safe Travels Stamp ของ WTTC ควบคู่กันได้ใน ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป้นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น

          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวน 8,453 แห่งที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัย ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย ททท. กับ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงทนภาครัฐ  และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้พัฒนามาตรการความปลอดภัยนี้ขึ้นมา เพื่องป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยตามแนวทาง New Normal โดยครอบคลุม 10 ประเภท กิจกรรมได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว    โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

          ผู้ประกอบการรายใดที่สนใจจะได้รับมาตรฐาน SHA และ Safe Pass สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org