ททท. และ WTTC ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยก้าวไปด้วยกันสู่เวทีโลก

ททท. และ WTTC ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยก้าวไปด้วยกันสู่เวทีโลก

          ททท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย SHA สู่เวทีโลก โดยจับมือมือกับ World Travel and Tourism Council (WTTC) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับโลก ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยหรือที่เรียกว่า SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ควบคู่ไปกับตราสัญญาลักษณ์ Safe Travels Stamp ของ WTTC ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดรับกับแนวทางของ WHO (องค์กรอนามัยโลก) และ CDC (Cen for Disease Control หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยนับเป็น 1 ใน 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปชิฟิคที่ได้รับการยอมรับว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทย หรือ SHA มีความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับ WTTC ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA จะสามารถทำการตลาด โดยประชาสัมพันธ์  2 ตราสัญญาลักษณ์ระหว่าง SHA ของ ททท. และ Safe Travels Stamp ของ WTTC ควบคู่กันได้ใน ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป้นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น

          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวน 8,453 แห่งที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัย ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย ททท. กับ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงทนภาครัฐ  และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้พัฒนามาตรการความปลอดภัยนี้ขึ้นมา เพื่องป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยตามแนวทาง New Normal โดยครอบคลุม 10 ประเภท กิจกรรมได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว    โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

          ผู้ประกอบการรายใดที่สนใจจะได้รับมาตรฐาน SHA และ Safe Pass สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org

          ททท. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย SHA สู่เวทีโลก โดยจับมือมือกับ World Travel and Tourism Council (WTTC) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับโลก ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยหรือที่เรียกว่า SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ควบคู่ไปกับตราสัญญาลักษณ์ Safe Travels Stamp ของ WTTC ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดรับกับแนวทางของ WHO (องค์กรอนามัยโลก) และ CDC (Cen for Disease Control หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยนับเป็น 1 ใน 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปชิฟิคที่ได้รับการยอมรับว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทย หรือ SHA มีความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับ WTTC ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA จะสามารถทำการตลาด โดยประชาสัมพันธ์  2 ตราสัญญาลักษณ์ระหว่าง SHA ของ ททท. และ Safe Travels Stamp ของ WTTC ควบคู่กันได้ใน ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป้นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น

          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวน 8,453 แห่งที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัย ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย ททท. กับ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงทนภาครัฐ  และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้พัฒนามาตรการความปลอดภัยนี้ขึ้นมา เพื่องป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยตามแนวทาง New Normal โดยครอบคลุม 10 ประเภท กิจกรรมได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว    โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

          ผู้ประกอบการรายใดที่สนใจจะได้รับมาตรฐาน SHA และ Safe Pass สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org