ททท.สำนักงานประจวบคีรีขีนธ์ เดินทางเข้าร่วมตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการ และแนวทางความปลอดภัยมาตรฐาน SHA

ททท.สำนักงานประจวบคีรีขีนธ์ เดินทางเข้าร่วมตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการ และแนวทางความปลอดภัยมาตรฐาน SHA

วันที่ 2 เมษายน 2564 ททท.สำนักงานประจวบคีรีขีนธ์ เดินทางเข้าร่วมตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการ และแนวทางความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการเพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration : SHA  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สาธารสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน เป็นต้น และยังเป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านความปลอดภัยของสุขอนามัยในพื้นที่หัวหิน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ที่จะถึงโดยมีการเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โรงแรมหัวหินไวท์วิลล่า โรงแรมสายลม หัวหิน ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล สวนน้ำแบล็คเมาเท่น

วันที่ 2 เมษายน 2564 ททท.สำนักงานประจวบคีรีขีนธ์ เดินทางเข้าร่วมตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการ และแนวทางความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการเพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration : SHA  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สาธารสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน เป็นต้น และยังเป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านความปลอดภัยของสุขอนามัยในพื้นที่หัวหิน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ที่จะถึงโดยมีการเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โรงแรมหัวหินไวท์วิลล่า โรงแรมสายลม หัวหิน ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล สวนน้ำแบล็คเมาเท่น