เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

SHA Plus Certificate

SHA Plus Certificate

SHA Plus Certificate

จากการที่รัฐบาลได้อนุมัตินโยบายนำร่องเปิดจังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้ และทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรในท้องที่ให้ได้ถึง 70% เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว  ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมัติตราสัญลักษณ์ SHA PLUS

เงื่อนไขโครงการ

สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA และ 70% ของบุคคลากรของสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus  

วิธีการประเมิน

1. สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA ยื่นแบบ form รายชื่อพนักงานและหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และจำนวนพนักงานตามข้อมูลจากประกันสังคมเดือนล่าสุด ทาง www.ภูเก็ตต้องชนะ.com

2. ระบบทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนพนักงานที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มของแต่ละสถานประกอบการ

3. คณะกรรมการอันมีรายชื่อด้านล่างทำการรับรองสถานประกอบการที่พนักงานจำนวน70% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน (Depa)

- สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภูเก็ต

- สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

4. สถานประกอบการได้รับ company vaccine e-certificate แล้วนำไปอัพโหลดในเว็ปไซท์ SHA

5. คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร

6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง SHA Plus ในเว็ปไชต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในสถานประกอบการเหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำ recommended list

หมายเหต

1. องค์กรยอมรับเงื่อนไขไม่ให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับนักท่องเที่ยว

2. หากมีการรับพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานคนนั้นต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยว พนักงานคนนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนก่อนแล้วเท่านั้น

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

SHA Plus Certificate

จากการที่รัฐบาลได้อนุมัตินโยบายนำร่องเปิดจังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้ และทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรในท้องที่ให้ได้ถึง 70% เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว  ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมัติตราสัญลักษณ์ SHA PLUS

เงื่อนไขโครงการ

สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA และ 70% ของบุคคลากรของสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus  

วิธีการประเมิน

1. สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA ยื่นแบบ form รายชื่อพนักงานและหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และจำนวนพนักงานตามข้อมูลจากประกันสังคมเดือนล่าสุด ทาง www.ภูเก็ตต้องชนะ.com

2. ระบบทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนพนักงานที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มของแต่ละสถานประกอบการ

3. คณะกรรมการอันมีรายชื่อด้านล่างทำการรับรองสถานประกอบการที่พนักงานจำนวน70% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน (Depa)

- สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภูเก็ต

- สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

4. สถานประกอบการได้รับ company vaccine e-certificate แล้วนำไปอัพโหลดในเว็ปไซท์ SHA

5. คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร

6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง SHA Plus ในเว็ปไชต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในสถานประกอบการเหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำ recommended list

หมายเหต

1. องค์กรยอมรับเงื่อนไขไม่ให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับนักท่องเที่ยว

2. หากมีการรับพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานคนนั้นต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยว พนักงานคนนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนก่อนแล้วเท่านั้น

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต