พบผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี

พบผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี

21 มิถุนายน 2564 นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา ได้พบผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรม Amari Pattaya เพื่อรับฟังปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งในโอกาสนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว และการผลักดันให้ภาคสมาคมต่างๆ จัดตั้ง Committee เพื่อดำเนินการเรื่อง SHA Plus วัคซีนและภูมิคุ้มกันหมู่ครบ 70% (Herd Immunity) ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี โดยใช้ Phuket Sandbox เป็นโมเดลต้นแบบ รวมถึงแผนงาน Next SHA และ The Best of SHA ในขั้นตอนต่อไป

21 มิถุนายน 2564 นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา ได้พบผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรม Amari Pattaya เพื่อรับฟังปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งในโอกาสนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว และการผลักดันให้ภาคสมาคมต่างๆ จัดตั้ง Committee เพื่อดำเนินการเรื่อง SHA Plus วัคซีนและภูมิคุ้มกันหมู่ครบ 70% (Herd Immunity) ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี โดยใช้ Phuket Sandbox เป็นโมเดลต้นแบบ รวมถึงแผนงาน Next SHA และ The Best of SHA ในขั้นตอนต่อไป