เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

พบผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี

พบผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี

21 มิถุนายน 2564 นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา ได้พบผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรม Amari Pattaya เพื่อรับฟังปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งในโอกาสนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว และการผลักดันให้ภาคสมาคมต่างๆ จัดตั้ง Committee เพื่อดำเนินการเรื่อง SHA Plus วัคซีนและภูมิคุ้มกันหมู่ครบ 70% (Herd Immunity) ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี โดยใช้ Phuket Sandbox เป็นโมเดลต้นแบบ รวมถึงแผนงาน Next SHA และ The Best of SHA ในขั้นตอนต่อไป

21 มิถุนายน 2564 นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และนายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา ได้พบผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรม Amari Pattaya เพื่อรับฟังปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งในโอกาสนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว และการผลักดันให้ภาคสมาคมต่างๆ จัดตั้ง Committee เพื่อดำเนินการเรื่อง SHA Plus วัคซีนและภูมิคุ้มกันหมู่ครบ 70% (Herd Immunity) ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี โดยใช้ Phuket Sandbox เป็นโมเดลต้นแบบ รวมถึงแผนงาน Next SHA และ The Best of SHA ในขั้นตอนต่อไป