ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus+

ภูเก็ตนำร่องรับมาตรฐาน SHA Plus+

     วันนี้ 12 มิ.ย. ผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตนำร่องเข้ารับมาตรฐาน SHA Plus+ ที่โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดยมาตรฐาน SHA Plus+ เป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมโรคโควิด-19 และมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องจองโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA Plus+ ใน 14 วันแรกเท่านั้นจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ แห่งแรกของประเทศไทย
     นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า SHA Plus+ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความพร้อมของภูเก็ตในการเปิดเกาะซึ่งผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดขึ้น ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการร่วม 1000 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ ร่วม 300 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ แล้ว นอกจากนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ กำลังพัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus+ Booking Authentication System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเข้า Phuket Sandbox เมื่อนักท่องเที่ยวทำการจองห้องพักที่โรงแรม SHA Plus+ โดยผ่านระบบ OTA, บริษัทนำเที่ยว หรือโรงแรมโดยตรง และทำการจ่ายเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมมีหน้าที่เข้าระบบ SHABA เพื่อจัดทำใบยืนยันการจองอย่างเป็นทางการโดยระบบจะเชื่อมโยงกับ website EntryThailand.go.th ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น one stop service ของการจัดการเอกสารรวมการถึงการขอ COE ในการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย
     วันนี้ 12 มิ.ย. ผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตนำร่องเข้ารับมาตรฐาน SHA Plus+ ที่โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดยมาตรฐาน SHA Plus+ เป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมโรคโควิด-19 และมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด Phuket Sandbox รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องจองโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA Plus+ ใน 14 วันแรกเท่านั้นจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ แห่งแรกของประเทศไทย
     นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า SHA Plus+ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความพร้อมของภูเก็ตในการเปิดเกาะซึ่งผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดขึ้น ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการร่วม 1000 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ ร่วม 300 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ แล้ว นอกจากนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ กำลังพัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus+ Booking Authentication System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเข้า Phuket Sandbox เมื่อนักท่องเที่ยวทำการจองห้องพักที่โรงแรม SHA Plus+ โดยผ่านระบบ OTA, บริษัทนำเที่ยว หรือโรงแรมโดยตรง และทำการจ่ายเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมมีหน้าที่เข้าระบบ SHABA เพื่อจัดทำใบยืนยันการจองอย่างเป็นทางการโดยระบบจะเชื่อมโยงกับ website EntryThailand.go.th ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น one stop service ของการจัดการเอกสารรวมการถึงการขอ COE ในการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย