พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus จ.พังงา

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus จ.พังงา

     วันนี้ (16 ก.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน SHA Plus+ ให้กับสถานประกอบการที่ได้ยกระดับจากมาตรฐาน SHA ขึ้นเป็น SHA Plus+ จำนวน 63 แห่ง โดยมีส่วนราชการ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมกันมอบป้ายสัญลักษณ์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใน 3 พื้นที่นำร่อง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ หรือ UK ได้เดินทางมาจากภูเก็ตตรงมาเข้าพักที่โรงแรมลาเวล่า  เขาหลัก อำเภออตะกั่วป่า เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติ ท้องทะเล และชายหาดที่สวยงามของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเขาหลักถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่แรกของจังหวัดพังงาที่ครบกำหนด 14 วัน จากภูเก็ตแซนด์บ๊อก ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19ของจังหวัดพังงาที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่เดินหน้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การขาย อย่างแน่นอน

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  Trusted Destination ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

      ปัจจุบันจังหวัดพังงามีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 298 ราย และมาตรฐาน SHA ต่อยอดสู่มาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีพนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  (Herd Immunity)  มีสถานประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน SHA Plus ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกว่า 63 แห่ง เป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ทั้งเรื่องมาตรฐานการบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังได้ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ สถิติจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงา พัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking  Authentication  System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าจังหวัดพังงาอีกด้วย

วันนี้ (16 ก.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน SHA Plus+ ให้กับสถานประกอบการที่ได้ยกระดับจากมาตรฐาน SHA ขึ้นเป็น SHA Plus+ จำนวน 63 แห่ง โดยมีส่วนราชการ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมกันมอบป้ายสัญลักษณ์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใน 3 พื้นที่นำร่อง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ หรือ UK ได้เดินทางมาจากภูเก็ตตรงมาเข้าพักที่โรงแรมลาเวล่า  เขาหลัก อำเภออตะกั่วป่า เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติ ท้องทะเล และชายหาดที่สวยงามของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเขาหลักถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่แรกของจังหวัดพังงาที่ครบกำหนด 14 วัน จากภูเก็ตแซนด์บ๊อก ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19ของจังหวัดพังงาที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่เดินหน้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การขาย อย่างแน่นอน

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  Trusted Destination ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

      ปัจจุบันจังหวัดพังงามีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 298 ราย และมาตรฐาน SHA ต่อยอดสู่มาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีพนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  (Herd Immunity)  มีสถานประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน SHA Plus ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกว่า 63 แห่ง เป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ทั้งเรื่องมาตรฐานการบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังได้ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ สถิติจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงา พัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking  Authentication  System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าจังหวัดพังงาอีกด้วย