เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus จ.พังงา

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA Plus จ.พังงา

     วันนี้ (16 ก.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน SHA Plus+ ให้กับสถานประกอบการที่ได้ยกระดับจากมาตรฐาน SHA ขึ้นเป็น SHA Plus+ จำนวน 63 แห่ง โดยมีส่วนราชการ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมกันมอบป้ายสัญลักษณ์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใน 3 พื้นที่นำร่อง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ หรือ UK ได้เดินทางมาจากภูเก็ตตรงมาเข้าพักที่โรงแรมลาเวล่า  เขาหลัก อำเภออตะกั่วป่า เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติ ท้องทะเล และชายหาดที่สวยงามของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเขาหลักถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่แรกของจังหวัดพังงาที่ครบกำหนด 14 วัน จากภูเก็ตแซนด์บ๊อก ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19ของจังหวัดพังงาที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่เดินหน้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การขาย อย่างแน่นอน

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  Trusted Destination ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

      ปัจจุบันจังหวัดพังงามีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 298 ราย และมาตรฐาน SHA ต่อยอดสู่มาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีพนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  (Herd Immunity)  มีสถานประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน SHA Plus ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกว่า 63 แห่ง เป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ทั้งเรื่องมาตรฐานการบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังได้ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ สถิติจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงา พัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking  Authentication  System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าจังหวัดพังงาอีกด้วย

วันนี้ (16 ก.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน SHA Plus+ ให้กับสถานประกอบการที่ได้ยกระดับจากมาตรฐาน SHA ขึ้นเป็น SHA Plus+ จำนวน 63 แห่ง โดยมีส่วนราชการ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมกันมอบป้ายสัญลักษณ์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใน 3 พื้นที่นำร่อง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ หรือ UK ได้เดินทางมาจากภูเก็ตตรงมาเข้าพักที่โรงแรมลาเวล่า  เขาหลัก อำเภออตะกั่วป่า เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติ ท้องทะเล และชายหาดที่สวยงามของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเขาหลักถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่แรกของจังหวัดพังงาที่ครบกำหนด 14 วัน จากภูเก็ตแซนด์บ๊อก ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19ของจังหวัดพังงาที่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่เดินหน้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การขาย อย่างแน่นอน

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  Trusted Destination ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

      ปัจจุบันจังหวัดพังงามีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 298 ราย และมาตรฐาน SHA ต่อยอดสู่มาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีพนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  (Herd Immunity)  มีสถานประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน SHA Plus ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกว่า 63 แห่ง เป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ทั้งเรื่องมาตรฐานการบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังได้ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ สถิติจังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงา พัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus Booking  Authentication  System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าจังหวัดพังงาอีกด้วย