ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดบรรยายแนวทางการดำเนินงานของ SHA Plus Manager

ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดบรรยายแนวทางการดำเนินงานของ SHA Plus Manager

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จัดการบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินการ SHA Plus ภายใต้โครงการ Phuket Sandbox” โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภูเก็ตจากต่างประเทศ เริ่ม 1 กรกฎาคม นี้

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า การบรรยาย "แนวทางการดำเนินการ SHA Plus ภายใต้โครงการ Phuket Sandbox" โดย ผู้ว่าการ ททท. นี้เป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามหน้าที่ของ SHA Plus Manager ในการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในสถานบริการของตนตามโครงการ Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ได้รับความสะดวกและเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดระยะเวลา 14 วัน ก่อนจะสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย หรือตลอดระยะเวลาที่พำนักแต่ไม่เกิน 14 วัน ก่อนจะเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศต่อไปได้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายเรื่องการใช้งานระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authenticator) ซึ่งเป็นระบบจัดการและตรวจสอบเพื่อยืนยันการจองที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus ของผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าจังหวัดภูเก็ตตามโครงการ Phuket Sandbox เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกเอกสาร SHABA Certificate ให้แก่ผู้เดินทางสามารถนำไปประกอบการขอ COE เข้าประเทศไทยอีกด้วย

 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวกว่า 400 คน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ช่องทางออฟไลน์ ณ โรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า และช่องทางออนไลน์ Zoom Application โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิการกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้ดูแลระบบ SHABA ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จัดการบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินการ SHA Plus ภายใต้โครงการ Phuket Sandbox” โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภูเก็ตจากต่างประเทศ เริ่ม 1 กรกฎาคม นี้

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า การบรรยาย "แนวทางการดำเนินการ SHA Plus ภายใต้โครงการ Phuket Sandbox" โดย ผู้ว่าการ ททท. นี้เป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามหน้าที่ของ SHA Plus Manager ในการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในสถานบริการของตนตามโครงการ Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ได้รับความสะดวกและเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดระยะเวลา 14 วัน ก่อนจะสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย หรือตลอดระยะเวลาที่พำนักแต่ไม่เกิน 14 วัน ก่อนจะเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศต่อไปได้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายเรื่องการใช้งานระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authenticator) ซึ่งเป็นระบบจัดการและตรวจสอบเพื่อยืนยันการจองที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus ของผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าจังหวัดภูเก็ตตามโครงการ Phuket Sandbox เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกเอกสาร SHABA Certificate ให้แก่ผู้เดินทางสามารถนำไปประกอบการขอ COE เข้าประเทศไทยอีกด้วย

 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวกว่า 400 คน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ช่องทางออฟไลน์ ณ โรงแรมรามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า และช่องทางออนไลน์ Zoom Application โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิการกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้งผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้ดูแลระบบ SHABA ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้