เพชรบุรีพร้อมแล้วสมัคร SHA Plus+

เพชรบุรีพร้อมแล้วสมัคร SHA Plus+

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว และพนักงานในสถานประกอบการของท่านได้รับการฉีดวัคซีนเกินกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมดสามารถลงทะเบียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน SHA Plus+ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกรายละเอียดแนบไฟล์หลักฐานการรับวัคซีนตามเงื่อนไข โดยมีรอบการพิจารณาของผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 และ 20 ของ ทุกเดือนเริ่มรอบแรก 20 สิงหาคมนี้
QR Code SHA Plus+ ??
หรือคลิก?? https://bit.ly/3CO9NRd
ส่งก่อนรับสิทธิ์ยกระดับก่อนใครได้แล้ววันนี้

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดยังไม่ได้สมัครรับมาตรฐาน SHA สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้จาก
QR Code SHA หรือเว็บไซต์ www.thailandsha.com

SHA Plus+ เพชรบุรี ร่วมจัดโดย จังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และสมาคมสนามกอล์ฟเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว และพนักงานในสถานประกอบการของท่านได้รับการฉีดวัคซีนเกินกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมดสามารถลงทะเบียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน SHA Plus+ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกรายละเอียดแนบไฟล์หลักฐานการรับวัคซีนตามเงื่อนไข โดยมีรอบการพิจารณาของผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 และ 20 ของ ทุกเดือนเริ่มรอบแรก 20 สิงหาคมนี้
QR Code SHA Plus+ ??
หรือคลิก?? https://bit.ly/3CO9NRd
ส่งก่อนรับสิทธิ์ยกระดับก่อนใครได้แล้ววันนี้

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดยังไม่ได้สมัครรับมาตรฐาน SHA สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้จาก
QR Code SHA หรือเว็บไซต์ www.thailandsha.com

SHA Plus+ เพชรบุรี ร่วมจัดโดย จังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และสมาคมสนามกอล์ฟเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์