เที่ยวชะอำสบายใจ ปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข

เที่ยวชะอำสบายใจ ปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข

เช้าวันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 10:00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ นายกเทศบาลเมืองชะอำ พร้อมคณะกรรมการพิจารณา SHA Plus+ ร่วมมอบป้าย SHA Plus+ แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรีที่มีการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยโดยบุคลากรของสถานประกอบการมีการฉีดวัคซีนมากกว่า 70% ของบุคลากรทั้งหมดและครบ 100% สำหรับบุคลากรที่สัมผัสหรือติดต่อตรงกับผู้ให้บริการ (Frontline) สำหรับวันนี้เป็นการรับมอบป้าย SHA Plus+ รอบแรก จำนวน 25 ราย   

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทั้งสถานประกอบการในการให้บริการ และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องอาทิ อำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สมาคมสนามกอล์ฟเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณามาตรฐาน SHA Plus+ ในการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองชะอำ อีกทั้งการสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นราวเดือนตุลาคมนี้
ขณะนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการทยอยเข้าร่วมสมัครอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีให้เดินทางเที่ยวสบายใจปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข

เช้าวันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 10:00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ นายกเทศบาลเมืองชะอำ พร้อมคณะกรรมการพิจารณา SHA Plus+ ร่วมมอบป้าย SHA Plus+ แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรีที่มีการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยโดยบุคลากรของสถานประกอบการมีการฉีดวัคซีนมากกว่า 70% ของบุคลากรทั้งหมดและครบ 100% สำหรับบุคลากรที่สัมผัสหรือติดต่อตรงกับผู้ให้บริการ (Frontline) สำหรับวันนี้เป็นการรับมอบป้าย SHA Plus+ รอบแรก จำนวน 25 ราย   

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทั้งสถานประกอบการในการให้บริการ และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องอาทิ อำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สมาคมสนามกอล์ฟเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณามาตรฐาน SHA Plus+ ในการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองชะอำ อีกทั้งการสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นราวเดือนตุลาคมนี้
ขณะนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการทยอยเข้าร่วมสมัครอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีให้เดินทางเที่ยวสบายใจปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข