SHA Plus จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SHA Plus จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เชิญผู้ประกอบการในประจวบคีรีขันธ์ สมัครรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย เตรียมพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเร็วๆนี้

✅SHA : Amazing Thailand Safety & Health Administration คือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

✅SHA Plus คือผู้ที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว และเพิ่มเงื่อนไขการฉีดวัคซีน โดยพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 70% ของทั้งองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการที่ได้รับ SHA Plus ได้รับการรับรองความปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าที่ใช้บริการ และยังทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและศูนย์ปฏิบัติงานอีกด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานประจวบฯ
โทร. 032-513-885
Line: @tatprachuap

เชิญผู้ประกอบการในประจวบคีรีขันธ์ สมัครรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย เตรียมพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเร็วๆนี้

✅SHA : Amazing Thailand Safety & Health Administration คือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

✅SHA Plus คือผู้ที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว และเพิ่มเงื่อนไขการฉีดวัคซีน โดยพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 70% ของทั้งองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการที่ได้รับ SHA Plus ได้รับการรับรองความปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าที่ใช้บริการ และยังทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและศูนย์ปฏิบัติงานอีกด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานประจวบฯ
โทร. 032-513-885
Line: @tatprachuap