หลักเกณฑ์เอกสารใบอนุญาต SHA Plus จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักเกณฑ์เอกสารใบอนุญาต SHA Plus จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักเกณฑ์เอกสารใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบการประเภทที่พัก

พื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับใช้ยื่นขอ SHA+ 

ที่มา : https://www.facebook.com/TATKohSamui/posts/4588021301217621 

หลักเกณฑ์เอกสารใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบการประเภทที่พัก

พื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับใช้ยื่นขอ SHA+ 

ที่มา : https://www.facebook.com/TATKohSamui/posts/4588021301217621