SHA Plus ตราสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

SHA Plus ตราสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

SHA Plus ตราสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวสำหรับกิจการของคุณ

ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA เรียบร้อยแล้ว ในเขตพื้นที่ บางละมุงและสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูป  (SHA Plus) เพื่อดูรายละเอียดการลงทะเบียนรับมาตรฐาน SHA Plus

หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ SHA Plus ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandsha.com

SHA Plus ตราสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวสำหรับกิจการของคุณ

ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA เรียบร้อยแล้ว ในเขตพื้นที่ บางละมุงและสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูป  (SHA Plus) เพื่อดูรายละเอียดการลงทะเบียนรับมาตรฐาน SHA Plus

หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ SHA Plus ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandsha.com