โครงการส่งเสริมมาตรฐาน SHA & SHA Plus ในรถโดยสารสาธารณะ

โครงการส่งเสริมมาตรฐาน SHA & SHA Plus ในรถโดยสารสาธารณะ

การอบรมโครงการส่งเสริมมาตรฐาน SHA & SHA Plus ในรถโดยสารสาธารณะ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 - 12.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM Meeting (รองรับ 1,000 คน) ลงทะเบียนผ่าน google forms ตามคิวอาร์โค้ตด้านล่างค่ะ
จัดโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน SHA
1. เว็บไซด์มาตรฐาน SHA โดย ททท.: https://www.thailandsha.com/index
3. คู่มือผู้ประกอบการ : https://www.thailandsha.com/index#Register
4. คู่มือการลงทะเบียน :
5. ตัวอย่างเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐาน (Checklist): https://www.thailandsha.com/checklist_example
6. ข้อมูลการสมัคร SHA+ สำหรับผู้ประกอบการในภูเก็ต : https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a/
การอบรมโครงการส่งเสริมมาตรฐาน SHA & SHA Plus ในรถโดยสารสาธารณะ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30 - 12.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM Meeting (รองรับ 1,000 คน) ลงทะเบียนผ่าน google forms ตามคิวอาร์โค้ตด้านล่างค่ะ
จัดโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน SHA
1. เว็บไซด์มาตรฐาน SHA โดย ททท.: https://www.thailandsha.com/index
3. คู่มือผู้ประกอบการ : https://www.thailandsha.com/index#Register
4. คู่มือการลงทะเบียน :
5. ตัวอย่างเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐาน (Checklist): https://www.thailandsha.com/checklist_example
6. ข้อมูลการสมัคร SHA+ สำหรับผู้ประกอบการในภูเก็ต : https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a/