เยี่ยมชมโรงแรมเจริญโฮเต็ล และมอบสัญลักษณ์ SHA

เยี่ยมชมโรงแรมเจริญโฮเต็ล และมอบสัญลักษณ์ SHA

     วันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้พบปะผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี เพื่อทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ SHA และเยี่ยมชมโรงแรมเจริญโฮเต็ล ซึ่งผ่านการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA เป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง GM ของโรงแรมได้บอกเล่าขั้นตอนการรับสมัครให้แก่พันธมิตรจังหวัดอุดรธานีได้รับฟังและเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากนี้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานียังได้เชิญชวนให้กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี สมัครเข้าร่วมโครงการ SHA อีกด้วย

     วันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ได้พบปะผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี เพื่อทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ SHA และเยี่ยมชมโรงแรมเจริญโฮเต็ล ซึ่งผ่านการพิจารณาตราสัญลักษณ์ SHA เป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง GM ของโรงแรมได้บอกเล่าขั้นตอนการรับสมัครให้แก่พันธมิตรจังหวัดอุดรธานีได้รับฟังและเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากนี้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานียังได้เชิญชวนให้กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี สมัครเข้าร่วมโครงการ SHA อีกด้วย