"ระนอง"อัด7หลักสูตรดันธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาตรฐาน SHA

"ระนอง"อัด7หลักสูตรดันธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาตรฐาน SHA

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร นางกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ระนอง น.ส.รมณ คงกัณฑ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจังหวัดระนอง ที่ห้องประชุมอินทนิล ศาลากลางจังหวัดระนอง 

โดยที่การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป แต่เวลานี้มีข้อจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จึงต้องหาแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยไม่กักตัว

โดยกำหนดพื้นที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว กำหนดช่องทาง จัดทำแผนรองรับนักท่องเที่ยว ภาวะการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในระนอง โดยวิเคราะห์ความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะความพร้อมของพื้นที่ ที่ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องต้องผ่านมาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุข หรือ SHA- Amazing Thailand Safety & Health Administration รวมถึงการสร้างแผนการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร นางกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ระนอง น.ส.รมณ คงกัณฑ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจังหวัดระนอง ที่ห้องประชุมอินทนิล ศาลากลางจังหวัดระนอง 

โดยที่การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป แต่เวลานี้มีข้อจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จึงต้องหาแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยไม่กักตัว

โดยกำหนดพื้นที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว กำหนดช่องทาง จัดทำแผนรองรับนักท่องเที่ยว ภาวะการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในระนอง โดยวิเคราะห์ความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะความพร้อมของพื้นที่ ที่ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องต้องผ่านมาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุข หรือ SHA- Amazing Thailand Safety & Health Administration รวมถึงการสร้างแผนการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง