เปิดให้ลงทะเบียน SHA Plus transport

เปิดให้ลงทะเบียน SHA Plus transport

เปิดให้ลงทะเบียน SHA Plus transport
สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสาร และยานพาหนะอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต
เปิดให้ลงทะเบียน SHA Plus transport
สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสาร และยานพาหนะอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต