ททท. มอบสัญลักษณ์ SHA แก่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Anantara Siam Bangkok Hotel awarded Amazing Thailand SHA certificate

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA สำหรับกิจการประเภทโรงแรมและที่พัก ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับโรงแรม เพื่อเป็นการรับรองว่าโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย SHA ทั้งในส่วนของ lobby ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องพัก และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

     The Tourism Authority of Thailand (TAT) is pleased to announce that the Anantara Siam Bangkok Hotel has been awarded the “Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA” certificate.

 

     Mr. Khemmapol Auitayakul, Secretary to the Minister of Tourism and Sports on Wednesday, 27 May, 2020, paid a visit to the hotel to present the certificate as well as inspect its safety and health measures.

 

     Being awarded with the Amazing Thailand SHA certificate means that the Anantara Siam Bangkok Hotel has undergone a strict inspection and has been assigned the SHA logo as a mark of quality certification of its service standards. The SHA logo has a validity period of two years.